ἀραρίσκω

ἀραρίσκω
Grammatical information: v.
Meaning: `fit together, construct, equip' (Il.).
Other forms: aor. 2 ἀραρεῖν, aor. 1 ἄρσαι, perf. ἄρᾱρα (intr.); aor. pass. ἤρθην; ἄρμενος `fitting, equipped', isolated med. root ptc. (Il.) with substantivized n. pl. ἄρμενα, s. v.
Dialectal forms: Myc. ararowoa \/ararwoha\/ n. pl.; araruja \/araruia(i)\/; kakarea \/khalkāreha\/
Derivatives: Many derivatives, so ἅρμα, ἁρμός, ἁρμονία, ἁρμόζω, ἁρμαλιά, ἀρτύς, ἄρθρον (s.s.vv.). From ἄραρα: ἀραρότως `well fitted' (A.). - Further ἀρθμός `union, friendship' (h. Merc. 524 u. a.). - ἁρμή `junction' (Hp.). - S. also ἀριθμός, ἀρείων, ἀρέσκω with ἀρετή, ἄρτι, ἁμαρτή, ὄαρ.
Origin: IE [Indo-European] [55] *h₂er- `fit (together)'
Etymology: The pres. is based on the aor. ἀραρεῖν; old perfect ἄρᾱρα. Nearest cognate Arm. aorist arari `I made' (pres. ar̄nem). The root is found in other languages, e.g. Av. arǝm `fitting', Skt. r̥tá- `Order'.
Page in Frisk: 1,128-129

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αραρίσκω — ἀραρίσκω (Α) Ι. 1. συνδέω, ταιριάζω μαζί 2. συναρμολογώ, κατασκευάζω 3. εξαρτύω, εξοπλίζω, εφοδιάζω 4. παρασκευάζω, ετοιμάζω 5. κάνω κάτι σύμφωνα με την προτίμηση κάποιου 6. είμαι αρμόδιος, κατάλληλος, έτοιμος, ευχάριστος II. (μτχ.) ἀρηρώς κ.… …   Dictionary of Greek

 • ἀραρίσκω — join pres subj act 1st sg ἀραρίσκω join pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄραρε — ἀραρίσκω join aor imperat act 2nd sg ἄ̱ραρε , ἀραρίσκω join aor ind act 3rd sg (doric aeolic) ἄρᾱρε , ἀραρίσκω join perf imperat act 2nd sg ἄρᾱρε , ἀραρίσκω join perf ind act 3rd sg ἀραρίσκω join aor ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀράρῃ — ἀραρίσκω join aor subj mp 2nd sg ἀραρίσκω join aor subj act 3rd sg ἀρά̱ρῃ , ἀραρίσκω join perf subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρηρότα — ἀραρίσκω join perf part act neut nom/voc/acc pl (epic doric ionic aeolic) ἀραρίσκω join perf part act masc acc sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρθησόμενον — ἀραρίσκω join fut part pass masc acc sg ἀραρίσκω join fut part pass neut nom/voc/acc sg αἴρω attach fut part pass masc acc sg αἴρω attach fut part pass neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρθέντα — ἀραρίσκω join aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀραρίσκω join aor part pass masc acc sg αἴρω attach aor part pass neut nom/voc/acc pl αἴρω attach aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀράροιμι — ἀραρίσκω join aor opt act 1st sg ἀρά̱ροιμι , ἀραρίσκω join perf opt act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀράρω — ἀραρίσκω join aor subj act 1st sg ἀρά̱ρω , ἀραρίσκω join perf subj act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄρηρε — ἀραρίσκω join perf imperat act 2nd sg (epic ionic) ἀραρίσκω join perf ind act 3rd sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄρμενον — ἀραρίσκω join aor part mid masc acc sg (epic doric aeolic) ἀραρίσκω join aor part mid neut nom/voc/acc sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.